Privacy

Privacy Policy
Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elk bezoek aan onze site en elke overeenkomst (schriftelijk of via internet). De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Passion & Pride.

Doeleinden van gebruik van persoonsgegevens
Passion & Pride verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Passion & Pride, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Passion & Pride.
 
Adreswijziging
U bent verplicht Passion & Pride van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Passion & Pride geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Passion & Pride bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.
 
Informatie en vragen
Passion & Pride kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in ons Privacy Policy zijn voorzien. In dat geval is Passion & Pride gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijziging zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gebracht. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 
Op verzoek bieden wij onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. U kunt hiervoor contact opnemen via het contactformulier.
 
Ook als u vindt dat onze site/catalogus niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met ons op te nemen.